Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

SPECAGRA OÜ töötleb isikuandmeid, mida sa oled registreerimisel, tellimuse tegemisel, päringu saatmisel või küsitluste täitmisel andnud. Isikuandmeid kasutatakse kliendisuhte haldamiseks või kliendi poolt soovitud toote tarnimiseks või teenuse osutamiseks.

SPECAGRA ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui selleks on antud selge nõusolek.

SPECAGRA OÜ, Riiska talu, Järtsaare, Viljandi vald, 70302 Viljandimaa, vastutab käideldavate isikuandmete eest. Kui soovite teavet milliseid isikuandmeid SPECAGRA OÜ käitleb, võite esitada kirjaliku päringu eeltoodud aadressil.

SPECAGRA OÜ võib isikuandmeid avaldada juhul, kui kohustus tuleneb seadusest. Isikuandmete esitamisega SPECAGRA OÜ-le vastavalt eeltoodule nõustute sellise isikuandmete avaldamisega.