ISIKUANDMETE KAITSE

ISIKUANDMETE KAITSE

Käesolevate veebilehekülgede operaator on SPECAGRA OÜ, aadress: Riiska talu, Järtsaare küla, Kolga-Jaani vald 70302 VILJANDI MAAKOND, ID: EE101522458 (edaspidi “SPECAGRA OÜ”). Kui me jagame informatsiooni oma toodete ja teenuste kohta, on meie esmaseks prioriteediks kliendirahulolu. Seetõttu üritame oma pakkumisi tehes kohandada ennast iga konkreetse meie veebisaidi külastaja vajadustega. Et see oleks võimalik, tuleb meil muuhulgas töödelda külastaja osaliselt anonüümseid isikuandmeid. Andmete töötlemisel järgime kõiki õiguslikke kohustusi ja tingimusi.


Isikuandmete töötlemise tingimused

Meie poolt töödeldavaid isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud küsitluste jaoks ega edastata kolmandatesse riikidesse.

SPECAGRA OÜ-il on õigus edastada töödeldud isikuandmeid ainult subjektidele – „Töötlejad“, kellel on vastavalt isikuandmete töötlemise lepingule volitused isikuandmeid töödelda. Loetelu nendest Töötlejatest on kättesaadav siin: Giant interactive s.r.o., ID: 276 12 821, aadress: Prague 1 - Staré Město, U Prašné brány 1078/1, postiindeks: 110 00.

Seoses teie isikuandmete töötlemisega on teil õigus:

  • Taotleda SPECAGRA OÜ-ilt juurdepääsu SPECAGRA OÜ-i poolt töödeldavatele isikuandmetele ning kui andmed osutuvad ebaõigeteks, siis võimalust neid muuta. Juurdepääsu all mõistetakse teabe saamist andmete töötlemise eesmärgi, töödeldavate isikuandmete ulatuse ja nende andmete allikate kohta, töötlemise iseloomu ja isikuandmete saaja(te) kohta. SPECAGRA OÜ edastab teile nimetatud informatsiooni nii kiiresti kui võimalik õiglase tasu eest, mis ei ületa informatsiooni edastamiseks vajalikke kulusid;

  • Kui isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel, võite sellise nõusoleku allpool kirjeldatud viisil igal ajal tühistada.


Kui te kontakteerute SPECAGRA OÜ-ga läbi kontaktiankeedi, testisõidu broneeringu või ebaeetilise/petliku käitumisankeedi, siis SPECAGRA OÜ töötleb teie isikuandmeid sellises ulatuses nagu ankeedil väljendatud(tavaliselt ees-ja perekonnanimi, meiliaadress ja telefoninumber). Eelnevalt nimetatud andmeid kasutatakse ainult teie päringu täitmiseks ja nii kaua, kuni aega kulub selle päringu rahuldamiseks.

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS TURUSTAMISEESMÄRKIDEL

Kui te liitute meie veebilehekülje kaudu meie uudiskirja saajatega, palun andke meile nõusolek kasutada teie e-postiaadressi selleks, et saata teile meie tooteid ja teenuseid puudutavat äri- ja turundusalast teavet.

Teie e-postiaadressi töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse määrustega, ühtlasi järgime ülapool nimetatud isikuandmete töötlemise tingimusi ja samuti alljärgnevaid tingimusi:

  • teie e-postaadressi ei kasutata automatiseeritud küsitluste läbiviimiseks

  • SPECAGRA OÜ-il on õigus edastada teie e-postiaadressi ainult subjektidele – „Töötlejatele“, kes on volitatud uudiskirju saatma ja kellega nad on sõlminud Isikuandmete töötlemise lepingu, millisel juhul teie e-postiaadressi kasutus piirdub vaid uudiskirjade saatmisega. Teie e-postiaadressi ei edastata kolmandatesse riikidesse. Töötlejate loetelu on kättesaadav siin: Giant interactive s.r.o., ID: 276 12 821, aadress: Prague 1 - Staré Město, U Prašné brány 1078/1, postiindeks: 110 00.

  • teie e-postiaadressi kasutamine turustamiseesmärkidel ei ole ajaliselt piiratud ning see lõpetatakse töötlemise jaoks antud nõusoleku tühistamisel;

  • te saate oma e-postiaadressi töötlemise jaoks antud nõusoleku igal ajal tühistada aadressil: info@specagra.ee või kirjutades meile SPECAGRA OÜi postiaadressil. Kui nõusolek on tühistatud, on SPECAGRA OÜ kohustatud teie isikuandmed kustutama või muutma teie poolt tühistatud nõusoleku alusel omandatud isikuandmed anonüümseks juhul, kui ei ole muud (õiguslikku) põhjust nende töötlemise jätkamiseks.


KÜPSISEFAILIDE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Meie veebilehe parandamiseks, reklaamide isikustamiseks ning külastuste analüüsiks kasutab veebileht niinimetatud küpsisefaile (ingl. K. cookies). Küpsised on tekstifailid, mis on salvestatud külastaja seadmesse ning võimaldavad külastaja või tema brauseri edasist anonüümset äratundmist. Näiteks tähendab see, et reklaame või veebipakkumisi on võimalik kohandada konkreetsele subjektile.

Meie leheküljed kasutavad kahte liiki küpsisefaile: ajutised küpsised, mis jäävad brauserisse salvestatuks ainult seni, kuni te brauseri sulgete ja võimaldate informatsiooni salvestamist, liikudes ühelt leheküljelt teisele. Need on olulised failid veebilehe korraliku toimivuse tagamiseks. Seetõttu ei sõltu nende kasutamine külastaja nõusolekust.

Teine liik on pikaajalised küpsised, mis jäävad salvestatuks pikema aja vältel (tavaliselt seni, kuni nad eemaldatakse), neid kogutakse turustamis- ja optimeerimiseesmärkidel ning selleks, et aidata kindlaks määrata üksikute kliendirühmade erivajadusi. Me kasutame neid küpsiseid teiepoolsel eelneval nõusolekul, mille te annate meie veebilehele sisenedes.

Me kasutame oma veebilehekülgedel Google’i küpsiseid (_ga, _dc_gtm_UA12547644-1), Hotjar-it (_hjIncludedInSample), ja Nette-t (PHPSESSID).

Te võite tühistada oma nõusoleku pikaajaliste küpsiste kasutamiseks, deaktiveerides tagasiulatuvalt oma brauseris küpsisefailid. Küpsiste deaktiveerimisprotseduuri kirjelduse leiate erinevate brauserite veebilehekülgedelt: Chrome , Internet Explorer , Safari, Firefox, Opera